ปฏิทินกิจกรรม หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

ปฏิทินกิจกรรม

รูปแบบปฏิทิน
สัมมนา วันที่ สถานที่ ที่นั่ง
คงเหลือ
รายละเอียด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ประจำไตรมาส 2/2561
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-14.00 น. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาคารบี ชั้น 6 ห้อง 603 0 / 0 ที่นั่ง (เต็ม) คลิก