ปฏิทินกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน - หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

ปฏิทินกิจกรรม

รูปแบบปฏิทิน
สัมมนา วันที่ สถานที่ ที่นั่ง
คงเหลือ
รายละเอียด
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 13.15-14.30 น. บล.เอเซีย พลัส ห้องเกรซ ชั้น 3 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ (ฺสถานี BTS ช่องนนทรี) 20 / 70 ที่นั่ง คลิก
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13.15-14.30 น. บล.เอเซีย พลัส ห้องเกรซ ชั้น 3 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ (BTS สถานีช่องนนทรี) 23 / 70 ที่นั่ง คลิก
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.15-14.30 น. บล.เอเซีย พลัส ห้องเกรซ ชั้น 3 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ (ฺสถานี BTS ช่องนนทรี) 10 / 70 ที่นั่ง คลิก
การใช้งาน eFin Stock Pickup ระดับ 1 การเริ่มต้นใช้งานเมนูพื้นฐาน และฟังก์ชั่นเด็ดบน eFin
วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ห้องเกรซ ชั้น 3 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ (BTS สถานีช่องนนทรี) 11 / 60 ที่นั่ง คลิก
เริ่มต้นเทรดหุ้นผ่านออนไลน์ด้วย Streaming และการใช้ Technical Chart/Stock Screener
วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ห้องเกรซ ชั้น 3 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ (BTS สถานีช่องนนทรี) 3 / 60 ที่นั่ง คลิก