เทรดอย่างไรไม่ให้ดอย โดย โค้ชน้องเนย จาก FB : Stock JourNoey | ปฏิทินกิจกรรม หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

ปฏิทินกิจกรรม

เทรดอย่างไรไม่ให้ดอย โดย โค้ชน้องเนย จาก FB : Stock JourNoey

วันเสาร์ที่ 23 พ.ย. 2562 เวลา 13:00-17:00 น .

วิทยากร:
โค้ชน้องเนย จาก FB : Stock JourNoey
สถานที่อบรม:
ห้องสุเทพ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์
จำนวน:
เต็ม
ค่าใช้จ่าย:
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ติดต่อ:
Facebook "เทคนิค DW - DW08" | อีเมล ed-mkt@asiaplus.co.th | โทร. 0-2680-1777
หมายเหตุ:
รายละเอียดงานสัมมนา เทรดอย่างไรไม่ให้ดอย โดย โค้ชน้องเนย จาก FB : Stock JourNoey

​หัวข้อบรรยายในงานสัมมนา:
12.30 - 13.00     
ลงทะเบียน

​13.00 - 14.00      ปูพื้นฐานสินค้า DW จาก DW08
14.00 - 15.00      การเทรดอย่างมีวินัยเพื่อปั้นพอร์ตกับ โค้ชน้องเนย FB : Stock JourNoey
15.00 - 15.15      พักเบรกรับประทานของว่าง
15.15 - 16.45    
การเทรดอย่างมีวินัยเพื่อปั้นพอร์ตกับ โค้ชน้องเนย FB : Stock JourNoey
16.45 - 17.00     ช่วงถามตอบ

*กรณีไม่มีเลขบัญชี ให้กรอก 0 แทน

แผนที่จัดงาน
ชื่อ:
นามสกุล:
เลขที่บัญชี:

* สำหรับลูกค้า เอเซีย พลัส กรุณาระบุหมายเลขบัญชี

หมายเลขโทรศัพท์:
อีเมล:
ระบุตัวอักษรภาษาอังกฤษ: