ประกาศและขัอมูลการเปิดจองซื้อตราสารหนี้ หุ้นกู้ หุ้นIPO - หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) - CI

เปิดจองหุ้นกู้บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์  จำกัด (มหาชน) - CI
เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์  จำกัด (มหาชน) - CI
กลุ่มบริษัทมีการประกอบธุรกิจใน 4 ลักษณะ ได้แก่
1) พัฒนาธุรกิจจัดสรรบ้านและที่ดิน คอนโดมิเนียมอยู่อาศัยเพื่อขาย
2) ธุรกิจให้เช่าหรือขายอาคารสำนักงานและศูนย์การค้า 
3) ธุรกิจการประกอบกิจการโรงแรม
4) ธุรกิจรับบริหารอาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม บ้านจัดสรร และบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์
 
ผู้ลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นกู้ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3,9 และ11, 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธรกทม. 10120
โทรศัพท์ : 0-2680-1761, 0-2680-4037
Email : capitalmarket@asiaplus.co.th
 

ข้อมูลหุ้นกู้อื่นๆ คลิก