วันที่ รายละเอียด
06-ธ.ค.-13

รายงานการใช้สิทธิออกเสียงกองทุนส่วนบุคคลประจำปี 2013

26-เม.ย.-13

รายงานการใช้สิทธิออกเสียงกองทุนส่วนบุคคลประจำปี 2012

09-ม.ค.-12

รายงานการใช้สิทธิ์ออกเสียงกองทุนส่วนบุคคลประจำปี 2011

22-ธ.ค.-11

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียงกองทุนส่วนบุคคลประจำปี 2011

22-ธ.ค.-11

รายละเอียดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ในการไปใช้สิทธิออกเสียงแทนลูกค้า (Proxy Voting)

0 (Total 5 records)
    
Asia Plus Securities www.aimc.or.th www.thaibma.or.th
วิธีใช้เว็บไซต์ | ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์ | การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2554 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด