30-ก.ย.-14 TMB, อีกไตรมาสที่แสดงคุณภาพที่ดีของกำไร
30-ก.ย.-14 KBANK, 3Q57 ยังประคองตัว น้ำหนักเทไปที่ 4Q57
29-ก.ย.-14 SCB, กำไรสะดุดจากรายได้พิเศษที่ลดลง
29-ก.ย.-14 AUCT , เคาะ!!! ราคาสุดท้าย...22 บาท
29-ก.ย.-14 TASCO, ปัจจัยบวกท่วมท้น ดันกำไร 2H57 เติบโตโดดเด่น
 
30-Sep-2014 09:30:04
วันที่ 30-ก.ย.-14
  TMB, อีกไตรมาสที่แสดงคุณภาพที่ดีของกำไร ซื้อ(Buy) [Equity Talk]
  ARROW, เป็นหนึ่ง...เรื่องท่อในอาคาร - [Initial Coverage]
  SET ติ่งสั่นคลอน ตลาดอยู่ในสภาวะไร้เหตุผล - [ปรับหมากกลยุทธ์]
  Lenovo Group (992 HK EQUITY) - [Global Research]
  LALIN - [Stock Intrend]
 

TFEX Plus : S50, Gold, Oil 20140930

TFEX Plus : S50, Gold, Oil 20140929

TFEX Plus : S50, Gold, Oil 20140926

TFEX Plus : S50, Gold, Oil 20140925

TFEX Plus : S50, Gold, Oil 20140924

 
วันที่ 29-ก.ย.-14

IPO & Rollover 30 Sept 2014

 
12-มิ.ย.-14

ASP จัดอบรม  “เทรดง่าย ใช้คล่อง ด้วย New Streaming”

11-มิ.ย.-14

ASP จัดอบรม  “การวิเคราะห์พื้นฐานกลุ่มอุตสาหกรรมธนาคาร”

20-พ.ค.-14

ASP จัดอบรม  “แนวคิดการลงทุนและ eFin Smart Portal”

29-เม.ย.-14

ASP จัดอบรม  “สะดวก รวดเร็ว ครบครันและทันสมัย กับ New Streaming”

 
 
 
 
29-เม.ย.-14 แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 20)
28-มี.ค.-14 เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บนเว็บไซต์บริษัท
27-ก.พ.-14 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2556 new.gif
27-ก.พ.-14 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี 2556 (ตรวจสอบแล้ว) (F45-3) new.gif
27-ก.พ.-14 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด new.gif
27-ก.พ.-14 งบการเงินรายปี 2556 (ตรวจสอบแล้ว) new.gif
28-พ.ย.-13 ASP บุก SSF Block Trade สุดฮอต

dw

SBL

IB

eln

etf

Fee

 
การลงทุน : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ,คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์, กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ ,The Thai Bond Dealing Centre,Bond Electronic Exchange : BEX ฯลฯ
สื่อไทย : องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ,หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
สื่อต่างประเทศ : CNN ,CNNFN , Fortune ,Business Week, The Wall Street Journal, USA Today ฯลฯ
หน่วยงานของรัฐ : ธนาคารแห่งประเทศไทย ,คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ,สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯลฯ
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : Standard & Poor's Institutional Market Service ,Moodys, Fitch IBCA, Thai Rating and Information Serviceฯลฯ
 
line
วิธีใช้เว็บไซต์ | ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์ | การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2554 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
new old