06-มี.ค.-15 TASCO, ใกล้ถึงปลายทาง เริ่มหมดเสน่ห์การลงทุน
06-มี.ค.-15 TRUE, มีศักยภาพสร้างเซอร์ไพรส์เหนือคาดการณ์
06-มี.ค.-15 SVI, ฟื้นตัวได้รวดเร็ว...อย่างมหัศจรรย์
06-มี.ค.-15 RS, 1Q57 แค่คุ้มทุน ระยะสั้น “ขายทำกำไรไปก่อน”
06-มี.ค.-15 CK, พร้อมแล้ว...สำหรับทุกโอกาสทางธุรกิจที่จะเข้ามา
 
06-Mar-2015 09:40:06
วันที่ 06-มี.ค.-15
  เลือกหุ้น PER ต่ำ ปันผลสูง SPALI, AIT - [Market Outlook]
  TASCO, ใกล้ถึงปลายทาง เริ่มหมดเสน่ห์การลงทุน ถือ(Hold) [Equity Talk]
  TRUE, มีศักยภาพสร้างเซอร์ไพรส์เหนือคาดการณ์ ถือ(Hold) [Equity Talk]
  Derivatives Lunch Talk - [Derivatives Lunch Talk ]
  หลับตาลืมเหตุผล มอง SET ช่วงบ่ายน่าจะกลับขึ้นไปทดสอบ 1,560 จุดอีกครั้ง - [ปรับหมากกลยุทธ์]
 

TFEX Plus : S50, Gold, Oil 20150306

TFEX Plus : S50, Gold, Oil 20150305

TFEX Plus : SSF 20150305

TFEX Plus : S50, Gold, Oil 20150303

TFEX Plus : SSF 20150303

 
วันที่ 06-มี.ค.-15

IPO & Rollover 9 March 2015

 
05-มี.ค.-15 งบการเงินรายปี 2557 (ตรวจสอบแล้ว)
02-มี.ค.-15 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด (แก้ไข pdf)
26-ก.พ.-15 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี 2557 (ตรวจสอบแล้ว) (F45-3)
26-ก.พ.-15 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2557 (ตรวจสอบแล้ว)
26-ก.พ.-15 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด
 
 
 

dw

SBL

IB

eln

etf

Fee

 
การลงทุน : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ,คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์, กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ ,The Thai Bond Dealing Centre,Bond Electronic Exchange : BEX ฯลฯ
สื่อไทย : องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ,หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
สื่อต่างประเทศ : CNN ,CNNFN , Fortune ,Business Week, The Wall Street Journal, USA Today ฯลฯ
หน่วยงานของรัฐ : ธนาคารแห่งประเทศไทย ,คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ,สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯลฯ
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : Standard & Poor's Institutional Market Service ,Moodys, Fitch IBCA, Thai Rating and Information Serviceฯลฯ
 
line
วิธีใช้เว็บไซต์ | ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์ | การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2554 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
new old