18-ธ.ค.-14 KSL, หวานอย่างมีคุณภาพ
18-ธ.ค.-14 STPI, เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์
17-ธ.ค.-14 GUNKUL, บุกญี่ปุ่น!!!...เพิ่มมูลค่าอีก 3 บาท/หุ้น
17-ธ.ค.-14 ADVANC, สดใสทั้ง Sentiment และแนวโน้มกำไร
11-ธ.ค.-14 GUNKUL, เหนือฟ้ายังมี GUNKUL
 
18-Dec-2014 09:50:07
วันที่ 18-ธ.ค.-14
  บรรยากาศการลงทุนเริ่มดีขึ้น - [ปรับหมากกลยุทธ์]
  Derivative Warrants Talk - [Derivative Warrants Talk]
  Technical Monitor - [Technical Monitor]
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, Digital Economy นำสู่วัฏจักรขาขึ้น เพิ่มน้ำหนักการลงทุน (Overweight) [Industry Update]
  Equity Talk - [ASP Daily]
 

TFEX Plus : S50, Gold, Oil 20141218

TFEX Plus : S50, Gold, Oil 20141217

TFEX Plus : S50, Gold, Oil 20141216

TFEX Plus : S50, Gold, Oil 20141215

TFEX Plus : S50, Gold, Oil 20141212

 
วันที่ 18-ธ.ค.-14

IPO & Rollover  19 Dec 2014

 
12-มิ.ย.-14

ASP จัดอบรม  “เทรดง่าย ใช้คล่อง ด้วย New Streaming”

11-มิ.ย.-14

ASP จัดอบรม  “การวิเคราะห์พื้นฐานกลุ่มอุตสาหกรรมธนาคาร”

20-พ.ค.-14

ASP จัดอบรม  “แนวคิดการลงทุนและ eFin Smart Portal”

29-เม.ย.-14

ASP จัดอบรม  “สะดวก รวดเร็ว ครบครันและทันสมัย กับ New Streaming”

 
 
 
 
29-เม.ย.-14 แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 20)
28-มี.ค.-14 เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บนเว็บไซต์บริษัท
27-ก.พ.-14 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2556 new.gif
27-ก.พ.-14 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี 2556 (ตรวจสอบแล้ว) (F45-3) new.gif
27-ก.พ.-14 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด new.gif
27-ก.พ.-14 งบการเงินรายปี 2556 (ตรวจสอบแล้ว) new.gif
28-พ.ย.-13 ASP บุก SSF Block Trade สุดฮอต

dw

SBL

IB

eln

etf

Fee

 
การลงทุน : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ,คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์, กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ ,The Thai Bond Dealing Centre,Bond Electronic Exchange : BEX ฯลฯ
สื่อไทย : องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ,หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
สื่อต่างประเทศ : CNN ,CNNFN , Fortune ,Business Week, The Wall Street Journal, USA Today ฯลฯ
หน่วยงานของรัฐ : ธนาคารแห่งประเทศไทย ,คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ,สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯลฯ
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : Standard & Poor's Institutional Market Service ,Moodys, Fitch IBCA, Thai Rating and Information Serviceฯลฯ
 
line
วิธีใช้เว็บไซต์ | ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์ | การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2554 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
new old