ข้อมูล ณ วันที่ 17/07/2018
  ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน
3,790.88 6,008.80 -2,217.92
บมจ.หลักทรัพย์
7,029.75 6,154.82 874.93
ต่างชาติ
18,999.72 18,987.54 12.18
ในประเทศ
18,149.98 16,819.16 1,330.81
มูลค่าซื้อขายรวม 47,970.32 ล้านบาท