ข้อมูล ณ วันที่ 17/11/2017
  ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน
5,554.93 4,369.09 1,185.84
บมจ.หลักทรัพย์
6,380.32 6,291.25 89.07
ต่างชาติ
18,420.15 18,184.18 235.97
ในประเทศ
24,980.71 26,491.59 -1,510.88
มูลค่าซื้อขายรวม 55,336.10 ล้านบาท