ข้อมูล ณ วันที่ 19/10/2018
  ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน
7,809.31 6,317.95 1,491.36
บมจ.หลักทรัพย์
6,873.44 5,887.97 985.47
ต่างชาติ
21,835.01 28,017.76 -6,182.75
ในประเทศ
25,742.11 22,036.19 3,705.92
มูลค่าซื้อขายรวม 62,259.86 ล้านบาท