ข้อมูล ณ วันที่ 19/01/2018
  ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน
6,159.34 10,683.86 -4,524.51
บมจ.หลักทรัพย์
9,747.42 10,701.12 -953.71
ต่างชาติ
26,007.82 24,034.01 1,973.81
ในประเทศ
36,144.58 32,640.17 3,504.41
มูลค่าซื้อขายรวม 78,059.16 ล้านบาท