ข้อมูล ณ วันที่ 23/04/2018
  ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน
4,049.35 5,223.90 -1,174.55
บมจ.หลักทรัพย์
9,490.87 9,027.28 463.59
ต่างชาติ
23,440.33 25,277.28 -1,836.95
ในประเทศ
26,685.75 24,137.83 2,547.91
มูลค่าซื้อขายรวม 63,666.29 ล้านบาท