ลงทุนต่างประเทศ

สร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนที่สูงกว่าและกระจายความเสี่ยงในการลงทุน ด้วยการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ทั่วโลก

ลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศกับเอเซีย พลัส

  • เพิ่มทางเลือกในการลงทุน เปิดโอกาสให้เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นเจ้าของบริษัทชั้นนำระดับโลก
  • สามารถเลือกลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำได้ถึง 24 แห่งใน 19 ประเทศทั่วโลก
  • มีความหลากหลายในผลิตภัณฑ์การลงทุน ทั้งหลักทรัพย์ ตราสารหนี้ และกองทุนรวม
  • เปิดโอกาสการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่ไม่สามารถลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • สั่งซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศด้วยตนเอง โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ทที่มีประสิทธิภาพ หรือผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนที่คอยให้บริการและดูแลการซื้อขาย พร้อมทั้งติดตามสภาวะตลาด ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของราคา ตลอดจนสถานะการลงทุนของลูกค้าอย่างใกล้ชิด
  • สามารถเข้าถึงบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่หลากหลาย แม่นยำ และน่าเชื่อถือจากสถาบันการเงินระดับโลก
  • ป้องกันความความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม*
*เงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด 

ประเทศที่เปิดให้บริการ

เวลาทำการซื้อขายและชำระราคา

ทวีปเอเชียแปซิฟิก ตลาดหลักทรัพย์ ชื่อย่อ ชั่วโมงซื้อขาย
ตามเวลาท้องถิ่น
ชั่วโมงซื้อขาย
เทียบเวลา
ประเทศไทย
สกุลเงิน วันที่ชำระราคา
ฮ่องกง Hong Kong Exchange Ltd., HKEX 10.00-16.00 9.00-15.00 HKD T+2
สิงคโปร์ Singapore Exchange
Securities Trading Ltd.,
SGX 9.00-17.00 8.00-16.00 SGD T+3
มาเลเซีย Bursa Malaysia or Malaysia Exchange MYX 9.00-17.00 8.00-16.00 MYR T+3
อินโดนีเซีย Indonesia Stock Exchange ( or Bursa Efek Indonesia) IDX (BEJ) 9.30-16.00 9.30-16.00 IDR T+3
เกาหลีใต้ Korea Stock Exchange KSE 9.00-15.00 7.00-13.00 KRW T+2
ญี่ปุ่น

Tokyo Stock Exchange,

Osaka Securities Exchange

TSE

OSE

9.00-15.00

9.00-15.10

7.00-13.00

7.00-13.10

JPY

JPY

T+3

T+3
ออสเตรเลีย Australian Stock Exchange Ltd., ASX 10.00-16.00 6.00-12.00 AUD T+2
ไต้หวัน Taiwan Stock Exchange TWSE 9.00-13.30 8.00-12.35 TWD T+2
ฟิลิปปินส์ Philippines Stock Exchange PSEi(PCOMP) 9.00-13.30 8.00-12.35 PHP T+3
ทวีปอเมริกาเหนือ ตลาดหลักทรัพย์ ชื่อย่อ ชั่วโมงซื้อขาย
ตามเวลาท้องถิ่น
ชั่วโมงซื้อขาย
เทียบเวลา
ประเทศไทย
สกุลเงิน วันที่ชำระราคา
อเมริกา American Stock Exchange
Nasdaq
New York Stock Exchange
NYSE ARCA
AMEX
NASDAQ
NYSE
NYSE_ARCA
9.30-16.00 
9.30-16.00
9.30-16.00 
9.30-16.00
20.30-03.00
20.30-03.00 
20.30-03.00
20.30-03.00
USD 
USD 
USD
USD
T+3 
T+3 
T+3 
T+3
แคนาดา Toronto Stock Exchange TSX 9.30-16.00 20.30-03.00 CAD T+3
ทวีปยุโรป ตลาดหลักทรัพย์ ชื่อย่อ ชั่วโมงซื้อขาย
ตามเวลาท้องถิ่น
ชั่วโมงซื้อขาย
เทียบเวลา
ในประเทศไทย
สกุลเงิน วันที่ชำระราคา
อังกฤษ London Stock Exchange LSE 8.00-16.30 14.00-22.30 GBP T+2
ฝรั่งเศส NYSE Euronext NYX 9.00-17.30 14.00-22.30 EUR T+2
เยอรมนี Frankfurt /Xetra Stock
Exchange
FSE 9.00-17.30 14.00-22.30 EUR T+2
อิตาลี Milan Stock Exchange MIL 9.00-17.25 14.00-22.30 EUR T+2
สวิตเซอร์แลนด์ Swiss Exchange SIX 9.00-17.30 14.00-22.30 CHF T+2
เนเธอร์แลนด์ NYSE Euronext Amsterdam AEX 9.00-17.30 14.00-22.30 EUR T+2
ลักเซมเบิร์ก Luxembourg Stock Exchange BDL 9.00-17.35 14.00-22.35 EUR T+2
สเปน Madrid Stock Exchange MADX 9.00-17.35 14.00-22.35 EUR T+3
กรีซ Athens Stock Exchange ASE 9.00-17.20 14.30-22.20 EUR T+2
สวีเดน Stockholm Exchange OMX 9.00-17.35 14.00-22.35 SEK T+2
เดนมาร์ก Copenhagen Exchange CSE 9.00-17.00 14.00-22.00 DKK T+2
หมายเหตุ ตลาดในแถบยุโรป ออสเตรเลียและอเมริกา ช่วงเวลาทำการอาจช้าลงอีกหนึ่งชั่วโมง แล้วแต่ฤดูกาล (Day light หรือ Non-Day light saving)

เปิดบัญชี

ติดต่อเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุน 
ฝ่ายการตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

0-2680-1567, 0-2680-1126, 0-2680-1430
global@asiaplus.co.th