ปฏิทินกิจกรรม

รูปแบบปฏิทิน
สัมมนา วันที่ สถานที่ ที่นั่ง
คงเหลือ
รายละเอียด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ประจำไตรมาส 2/2560
วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-14.00 น. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาคารบี ห้อง 603 0 / 0 ที่นั่ง (เต็ม) คลิก
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 13.15-14.30 น. บล.เอเซีย พลัส ห้องเกรซ ชั้น 3 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ (BTS สถานีช่องนนทรี) 7 / 70 ที่นั่ง คลิก