ปฏิทินกิจกรรม

รูปแบบปฏิทิน
สัมมนา วันที่ สถานที่ ที่นั่ง
คงเหลือ
รายละเอียด
เทคนิคการซื้อขายขั้นสูงใน SET50 DW สำหรับผู้มีประสบการณ์
วันพฤหัสที่ 5 ตุลาคม 2560 l 18.00-20.00 น. ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาคาร B ห้อง 701 11 / 20 ที่นั่ง คลิก
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 13.15-14.30 น. บล.เอเซีย พลัส ห้องเกรซ ชั้น 3 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ (BTS สถานีช่องนนทรี) 16 / 70 ที่นั่ง คลิก
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 13.15-14.30 น. บล.เอเซีย พลัส ห้องเกรซ ชั้น 3 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ (BTS สถานีช่องนนทรี) 22 / 70 ที่นั่ง คลิก