ปฏิทินกิจกรรม

รูปแบบปฏิทิน
สัมมนา วันที่ สถานที่ ที่นั่ง
คงเหลือ
รายละเอียด
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 13.15-14.30 น. บล.เอเซีย พลัส ห้องเกรซ ชั้น 3 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ (BTS สถานีช่องนนทรี) 27 / 60 ที่นั่ง คลิก
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 13.15-14.30 น. บล.เอเซีย พลัส ห้องเกรซ ชั้น 3 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ (BTS สถานีช่องนนทรี) 17 / 60 ที่นั่ง คลิก