ปฏิทินกิจกรรม

รูปแบบปฏิทิน
สัมมนา วันที่ สถานที่ ที่นั่ง
คงเหลือ
รายละเอียด
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน บมจ. ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส (FSMART)
วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 13.15-14.30 น. บล.เอเซีย พลัส ห้องเกรซ ชั้น 3 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ (ฺสถานี BTS ช่องนนทรี) 10 / 60 ที่นั่ง คลิก
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA)
วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 13.15-14.30 น. บล.เอเซีย พลัส ห้องเกรซ ชั้น 3 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ (ฺสถานี BTS ช่องนนทรี) 21 / 60 ที่นั่ง คลิก
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ประจำไตรมาส 4/2559
วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-14.00 น. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาคารบี ห้อง 603 0 / 0 ที่นั่ง (เต็ม) คลิก
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน บมจ. น้ำตาลขอนแก่น (KSL)
วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 13.15-14.30 น. บล.เอเซีย พลัส ห้องเกรซ ชั้น 3 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ (ฺสถานี BTS ช่องนนทรี) 10 / 60 ที่นั่ง คลิก