ปฏิทินกิจกรรม

รูปแบบปฏิทิน
สัมมนา วันที่ สถานที่ ที่นั่ง
คงเหลือ
รายละเอียด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ประจำไตรมาส 4/2560
วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-14.00 น. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาคารบี ชั้น 6 ห้อง 603 0 / 0 ที่นั่ง (เต็ม) คลิก
เทคนิค DW @ศรีราชา
วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 09:30 - 12:30 น โรงแรมแปซิฟิค พาร์ค ถนนศรีราชานคร 3 จ.ชลบุรี 17 / 80 ที่นั่ง คลิก
เทคนิคบริหารพอร์ตด้วยหุ้นต่างประเทศ และหุ้นกู้ตลาดรอง
วันเสาร์ที่ 10 มี.ค. 61 เวลา 13.30-16.00 น. โรงแรมแปซิฟิค พาร์ค ถนนศรีราชานคร 3 จ.ชลบุรี 32 / 80 ที่นั่ง คลิก
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 13.15-14.30 น. บล.เอเซีย พลัส ห้องเกรซ ชั้น 3 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ (BTS สถานีช่องนนทรี) 34 / 70 ที่นั่ง คลิก
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 13.15-14.30 น. บล.เอเซีย พลัส ห้องเกรซ ชั้น 3 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ (ฺสถานี BTS ช่องนนทรี) 7 / 70 ที่นั่ง คลิก
การใช้งาน eFin Stock Pickup ระดับ 2 การใช้ Function Scan
วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ห้องเกรซ ชั้น 3 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ (BTS สถานีช่องนนทรี) 13 / 60 ที่นั่ง คลิก
การซื้อขายออนไลน์ด้วย Streaming และการใช้ Technical Chart/Stock Screener
วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ห้องเกรซ ชั้น 3 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ (BTS สถานีช่องนนทรี) 23 / 60 ที่นั่ง คลิก